Mezzmo

Mezzmo 6.0

Mezzmo - Những câu DLNA nhà giải trí phần mềm
Người dùng đánh giá
4.0  (13 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
6.0.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Conceiva Pty. Ltd.
Mezzmo - Những câu DLNA nhà giải trí phần mềm.
Mezzmo là DLNA truyền thông phục vụ cho phép anh ra suối tất cả âm nhạc, phim ảnh và ảnh từ máy tính của anh TV, nhà hát, trò chơi consoles và phương tiện, kỹ thuật số những thiết bị. Thử Mezzmo nó hôm nay và sẽ đưa mày về nhà giải trí lên mức độ tiếp theo!
Mezzmo nhất tính năng-chuẩn bị DLNA truyền thông sẵn sàng phục vụ ngày hôm nay. Không khác Windows-dựa DLNA truyền thông máy chủ cung cấp càng nhiều phương tiện, kỹ thuật số chia sẻ tính năng và cũng dễ-dùng như Mezzmo. Cài đặt Mezzmo lên PC hôm nay và bắt đầu lan tỏa âm nhạc, phim ảnh và ảnh DLNA-bật thiết bị trong nhà của ngươi.
Thông tin được cập nhật vào: